Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
daaraanvolgende honderdste deelen, enz. voorstel-
len. Men noemt zoodanige Getallen Tiendcelige
of Tientallige Breuken (^decimalen.')
Eene Tiendeelige Breuk is dus een^ op de gewone
wijze geschreven, Getal, beneden de éénheid voort-
gezet.
telling der tiehdeeuge breukeif.
De Decimalen worden van de Geheelen door eene
Komma, decimaalpunt genoemd, afgescheiden. Het
eerste Cijfer aan den regterkant der komma zijn
tiende, het tweede honderdste, het derde duizend-
ste, het vierde tienduizendste deelen, enz. B. v.
zijn: 27 heelen, 8 tiende, 1 honderdste,
6 duizendste en 5 tienduizendste deelen.
Daar de Decimalen, in denzelfden rang als de ge-
heele Getallen, van de regter- naar de linkerhand,
opklimmen, zoo kan men ze ook, even als deze, uitspre-
ken , en naar de waarde van het laatste getalmerk
aan de regterhand noemen. 4,73 is dus: 4 heelen en
73 honderdste', 16,245 is heelen enduizendste;
7,1206 is: 7 heelen en 1206 tienduizendste; 21,08025
is: 21 heelen en 8025 honderdduizendste, enz.
voorbeelden tot oefehitsg.
1. Hóe worden de volgende Getallen uitgesproken?
2,5; 4,7; 6,02; 12,00S; 15,0007 en 236,00008.
2. Noem mij ook de onderstaande:
4,56; 15,728; 21,8125; 5,708; 16,7005; 24,0825;
36,0025; 49,01075 en 5,009056.
3. Nu eindelijk nog eens:
2,25; 0,036; 5,8075; 0,9005; 14,00029 en
423,005107.
In de Tafel, voor het eerste Stukje, is geleerd,