Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVER DE
TIENDEELIGE BREUKEN.
Wanneer men eene Ëénheid, bij voorbeeld, één
Gulden, in Dubbeltjes verwisselt, zal men daarvoor
10 Stilles ontvangen; deze 10 Dubbeltjes zijn alle
even groot en hebben eene gelijke vaareie. De waarde
der Éénheid is alzoo verdeeld in 10 gelijke deelen.
Zoo i<an men ook de lengte van ééne El Lint b. v.
in 10 gelijke deelen verdeden, welke deelen ieder den
naam van Palm hebben; één of meer van zulke ge-
lij^^-, gelijkvormige en ook gelijkwaardige deelen van
zekere Éénheid noemt men Breuken. Volgens deze
v£rdeeling zal één Duim, het lO'ie deel van ééne
Palm en het lOOste deel van ééne El zijn. Verdeelt
men één Duim nog in 10 Strepen, dan is ééne Streep
het 10<i<= deel van één Duim, het lOOs'e deel vaneé>2<5
Palm en het lOOO^te deel van ééne El.
Op deze wijze worden, in de Rekenkunde, alle
deelen van eene Grootheid of Eenheid, als in alles
aan elkander gelijk zijnde, beschouwd, en van eene
Breuk de volgende bepaling gegeven:
Eene Breuk is één of een zeker aantal gelijke dee-
len van ééne Eenheid of Grootheid , v/elke men
als het geheel heeft aangenomen.
In het Eerste Stukje van dit Rekenboek hebt gij
geleerd, dat de cijfers, in eene rij gesteld, van de
regter- naar de linkerhand, in eene tienvoudige waardij
opklimmen, zoodat men eerst éénheden, dan tien-
heden, vervolgens honderdheden, enz. heeft; en die
cijfers, omgekeerd, van de linker- naar de regterhand,
in eene tienvoudig waarde afnemen, zoo zal, wanneer
men een der cijfers voor de Éénheden houdt, het
naastvolgende aan de regterhand tiende deelen; het