Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
hij dan eenen anderen weg, die 15 Mijl. 6 Roed.
en 8 Palm. lang is, aannemen, om 6000 Guld.
over te houden?
66. Een Heer heeft 18 Bunders en 25 vierk, Roeden
Weiland, waarvan zekere Boer eene Kamp van 5
Bunders, U vierk. Roeden voor/2ö6,55 Ct. ge-
pacht heeft. Indien het overige door elkander
voor gelijken prijs verpacht wordt, en voor
Grondlasten en andere Ongelden 188 Guld. 24
Centen betaald moet worden, vraagt mennaar
de zuivere opbrengst dezer Landerijen.
67. Een Wolkammer koopt 2 partijen Wol, naar
denzelfden prijs; betaalt voor de eene ƒ782,60 Ct.
en voor de andere, die 60 Kilo zwaarder weegt,
ƒ837,20 Ct.; hoe zwaar heeft iedere parrfj ge-
wogen ?
i. Een Tabaksplanter heeft zijn' Tabak verkocht
voor ƒ 14,50 Ct. de 50 Kilo, maar alzoo bij de
levering bevonden wordt, dat er 150 Kilo be-
schadigd onder is, die in het geheel op ƒ10,50 Ct.
geschat wordt, ontvangt hij slechts ƒ 442,60 Ct.
Hoeveel Kilo Tabak heeft die man gehad?
69. Zijn buurman ontving voor 1050 Kilo Tabak
ƒ 294,15 Ct.; ook hem waren 80 Kilo uitge-
schoten , waarvoor hij slechts ƒ 8 ontvangen had.
. Reken nu eens uit, voor hoeveel hij de 50 Kilo
van zijn' Tabak verkocht had.
70. Maar zoo deze laatste zijn' Tabak voor ƒ 14,50 Ct.
verkocht had; wat zou hij dan ontvangen hebben?
71. Zoo voor 30 Last 17 Mudd. Koren ƒ373,75 Ct.
meer betaald wordt, dan voor 28 Last 12 Mudd.;
op hoeveel is dat het Last gerekend?
72. Als 7 Stukken Linnen, ieder lang 25 Ellen, voor
ƒ 525 zijn ingekocht; wat zal men dan voor 10