Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
1 Schep.; de S^e van 26 Mudd. 6 Schep.; de
■4de van 1 Last 20 Mudd.; de 5<ie van 24 Mudd.
8 Scliep., en de 6<ie van 3 Last, 18 Mudd. Zoo
dit ƒ l.'iO voor 1 Last 1 Mud en 1 Schepel is ; hoe-
veel heeft hij dan in het geheel moetai betalen?
60. Een Koopman betaalt voor eenige Vatgi Rijst,
wegende te zamen 8760 ƒ 2628,75 Ct.; ver-
koopt van dezelve 164 lülo en derdehalf Ons
voor ƒ57,66 Ct.; zoo hij de overige ook naar
dien prijs verkoopt, wat is dan zijne winst ?
61. Een Koopman heeft 8 Stukken Laken gekocht,
ieder van 32 Ell. 8 Palm., zoodat hij voor 25
Guld. 4 Ell, en 1 Palm heeft: hij betaalt voor On-
kosten ƒ 87,40 Ct.; op hoeveel komt hem de
•partij te staan?
62. Een Korenkooper koopt 23 Last 12 MudS en
5 Schep. Koren voor ƒ 174,40 Ct. het Last; ver-
zendt dezelve naar elders, en betaalt voor Vracht
4 Centen van ieder mud; hoeveel moet hij voor de
geheele Partij ontvangen, om ƒ400 te winnen ?
63. Een Winkelier koopt 58 Vaien en 36 Kann. Olie ,
voor ƒ2326,25 Ct. Indien hij de helft aan zijnen
Buurman overdoet, tegen 45 Guld. het Vat, en de
rest verkoopt tegen 2 Guld. 16 Cent. de 4 Kan, •
wat wint hij dan ?
64. Zoo men van eene partij Suiker, te zamen we-
gende 886 Kilo 5 Onsen , 32 Kilo en 5 Onsen te- '
gen 7 Centen de 5 Lood, en de rest tegen 1 Guld. ;
25 Cent. het Z/7Ó" verkoopt; wat zal men dan in i
het geheel ontvangen?
65. Als iemand het bestraten van eenen Weg van 8 :
Mijl. 15 Roêd, 8 Ell, en 5 Palm. heeft aangeno-
men voor 88550 Guld. 41 Centen, en daarop
ƒ2886,16 Ct, gewonnen heeft; voor hoeveel kan