Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
53.
54.

fi
:r
»7.
8.
9.
Roed. en daarvoor ƒ 8,60 Cc. betaald; hoe ver
zullen deze Balen, naar dien prijs, voor 20 Guld.
14 en t'dne lialve Cent kunnen vervoerd worden ?
Als men voor 2 Wissen en 28 kub. Palm. Brand-
hout 6 Guld. 52 en ».'éne halve Cent betaald
heeft, en men nog 15 "Wissen en GOQ-kub. Palm.
van'dat zelfde Brandhout begeert; wat zal men
daarvoor moeten betalen?
Zoo een Bode v(fov het afleggen van eenen Weg
van 8 Mijlen en 6 Roeden 85 Centen ontvangen
heeft, hoe ver ligt dan de plaats, waar hij voor
11 Guld. en 5 Cent honen reist ?
Zoojemandzijnjaarlijksch Inkomen op ƒ1319,50 Ct.
rekent; hoeveel is dat in 7 Jaren, 3f) Weken
en 4 Dagen ? (Het Jaar op 52 AYeken gerekend.)
"tfen Stalhouder ontvangt voor het gebruik van
Arreslede en-Paard ƒ 4,50 Ct. in één uur. Zoo hij
dezelve gedurende édne Week door elkander 5
Uren en 45 Minuten daags verhuurt, wat zal
hij dan ontvangen?
Iemand heeft waargenomen dat zijn Horologie,
in 3 Dagen 5 Uren en 25 Minuten, juist vijfde-
halve Minuut verachtert; zoo hij het nu, zon-
der te verzetten. Iaat voortloopen tot dat-het 12
Uren verachtert, en dus weer gelijk is, hoe lang
zal dat wezen ?
Twee Spekslagers koopen van eenen Boer 5 Var-
kens, wegende te zamen 512 Kilo 6 Ons. voor
234 Guld. 50 Cent. Zoo nu de eene de 2 zwaar-
ste neemt, welke 230 Kilo 8 Onsen wegen, hoe-
veel moet ieder dan betalen ?
Een Korenkooper heeft op eeneü Marktdag 6 Par-
tijen Koren gedocht, als: de 1ste van 3 Last, 18
Mudd., 3 Schep.; de 2<ïe van 4 Last, 27 Mudd.
4