Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
ker 2 Last, en 25 Mudd. levert; hoeveel zal
die daarvoor ontvangen ?
43. Maar wanneer 1 Last 5 Mudd. 3 Schep, en 7 Kop.
.ƒ 210,15 Ct. kosten; hoe groot is dan de partij
waarvoor men ƒ 1190,85 Ct. betaalt heeft ?
44. Een Koopman hebbende eenige Stukken Laken,
te zamen ter lengte van 825 Ellen 6 Palm., laat
dezelve verwen, waardoor het 4 Palmen op de
3 Ellen krimpt; hoeveel Ellen heeft hij nuV
45. Indien het Last Boekweit ƒ 189,60 Ct. kost; hoe-
veel zullen dan 7 Last. 25 Mudd. en 8 Schep,
beloopen ?
46. Een Kruidenier heeft een Vat Suiker gekocht voor
ƒ 187,50 Ct. Zoo hij nu bevindt, dat hij voor
Vijf-Gulden en 50 Ct., 16 Kilo 1 Ons 2 Lood
heeft, hoe zwaar weegt dan het Vat?
47. Een Kruidenier en een Slagter komen overeer
dat de Slagter den Kruidenier voor 5 Kilo 3 On
2 Lood Koffijboonen 25 Kilo Vleesch zal geven •
hoeveel Kilo Vleesch moet hij leveren, zoo dé
Kruidenier hem 26 Kilo en 6 Ons Koffij bezorgt ■
48. A. heeft Thee en B. heeft Suiker; zoo nu B
voor 5 Kilo 2 Ons Thee 21 Kilo en 6 Ons Sui-
ker geeft; hoeveel Kilo Thee èal A. dan voot
631 Kilo 8 Ons Suiker tnoeten leveren?
49. Een Tabakskooper koopt een Vat Tabak vooi
ƒ 1071,36 Ct., tegen ƒ16,74 Ct. de 12 Kilo en
4 Ons.; hoe zwaar weegt dit Vat?
50. Zoo 4 Vaten 55 Kan betaald worden met ƒ 15,36 Ct.
de 256^Maatjes; op hoeveel komen die dan te staan?
51. Wat moet men betalen voor een Vat Boter, we-
gende 85 Kilo 6 Ons., zoo een Stukje van 107
Lood 1 Guld. 3 en één halve Cent kost?
52. Zes Balen Wol worden vervoerd 25 Mijlen , 80