Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
33. Zoo eene Baal van zekere waar verkocht is voor
ƒ 224,—, tegen 25 Guld. en 60 Centen de 100
Kilo; hoe zwaar weegt dan die Baal?
34. Zoo een Bakker, alle tien Dagen, 3 Mud 5
Schep, en 4 Kopp. Tarwe noodig heeft; hoeveel
is dit, in één Jaar ?
35. Als men voor een Dozijn Peren 35 Centen en
voor eene mand vol ƒ 8 en 5 Centen betaalt;
hoeveel zijn er daar dan in ?
36. Hoeveel kosten 876 Kilo 5 Ons. Kaas, tegen
ƒ45,15 Ct. de 100 Kilo?
37. Indien men voor 5 Schep. Koren ƒ9,28 Ct.
betaalt; hoeveel Koren zou men dan voor
ƒ 162,40 Ct. kunnen bekomen?
38. Eene Vrouw heeft in eenen Winkel voor 6 Kilo
en 3 Ons Koffij ƒ 7,87 en ééne halve Cent be-
taald ; zoo zij nog 3 Kilo 5 Ons en 2 Lood be-
geert, hoeveel zal zij daarvoor moeten geven?
39. Eene Dienstmaagd koopt bij een' Kruidenier 2 Kilo
en 5 Ons Thee, en betaalt ƒ 7,50 Ct.; eene
andere koopt 1 Kilo 6 Ons en 4 Lood; hoeveel
zal deze moeten betalen?
40. Een Lakenkooper heeft van eene partij Laken,
te zamen lang 674 El en 8 Palm, 7 El en4Palm
voor ƒ48,10 Ct. Vferkocht; hoeveel zal hij naar
dien prijs voor al dat Laken ontvangen ?
41. Jufvrouw H. heeft voor 6,4 El Katoen tot eene
Japon ƒ 9,40 Ct, besteed. Zoo nu hare Zuster
ook eene Japon van datzelfde Katoen begeert,
maar daartoe 7 Ell. en 5 Palm noodig heeft; hoe-
veel zal deze dan moeten betalen ?
42. Een Boer brengt ter Markt 5 Mudd. en 4 Schep.
Koren, en ontvangt daarvoor ƒ 70,20 Ct. Zoo
nu zijn Buurman, naar dien prijs, aan een'Bak-