Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT
NEGENDEN DRUK.
Op verzoek van den Uitgever, heh ik, uit achting
voor wijlen den verdienstelijken Onderwijzer en ver-
vaardiger N. van Callegoed, van dit, naar mijn
oordeel, zeer doelmatig Rekenboek ten dienste der
Scholen in Nederland, ook de bezorging van den
Negenden Druk van het Tweede Stukje op mij ge-
nomen, en daarin hier en daar die veranderingen
gemaakt, welke naar mijne meening door den tijd
noodzakelijk waren geicorden. Mögt ik hiermede den
Onderwijzeren eene dieiist doen, en der Jeugd in het
aanleeren der sehoone Rekenkunde, zoo hijzonder ge-
schikt, om het verstand te oefenen en hei oordeel op
te scherpen, nog nuttig zijn, dan zal zulks mij
aangenaam zijn, en zeker hij voortduring den goe-
den aftrek van dit werkje nog meer bevorderen.
Amsterdam, H. G. WITLAGE.
den Isten Jnlij, 1854.
f