Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
5 maal 6, dat is 30 Guld, kosten. Zoo nu, in plaats
van ééne El, twee Ellen 5 Guld. kosten , dan zal de
prijs van 6 Ellen ook tweemaal minder zijn, en dus
zal men alsdan, het gevonden getal (30), nog door
2 moeten deelen, wanneer de (15) de waarde
der 6 Ellen zijn.
Men noemt deze bewerking Regel van Drieën^ om
dat er drie getallen gegeven Worden, waaruit men
een vierde moet zoeken. — Is een dezer drie getallen
de éénheid, dan behoort het voorstel lot^tyennemg-
yuldlging of deeltng^ alzoo de éénheid geen getal is.
Daar nu, zoo als ook uit het boven gegeven voorbeeld
blijkt, Jjet getal, dat van dezelfde natuur is (de 5 Guld.)
als dat, waarnaar gevraagd wordt, met hetgcne, waarvan
men de waarde moet zoeken Cde 6 Ellen) vermenig-
vuldigd en door deszelfs eigene waarde (de 2 Ellen)
gedeeld moet worden, en men de vermenigvuldiging
van achteren en de deeling van voren begint, zoo
stelt men ook den vermenigvuldiger er achter en den
deelen er voor^ scheidt de drie getallen door streepjes
van een, aldus:
Ell. Guld. Ell.
2 — 5—6
Als of men schreef: 2 Ellen kosten 5 Guld.^ wat
kosten 6 Ellen? — Waaruit volgt deze
regel:
Stel het Getal^ dat van dezelfde fiatuur {dat is:
gelijksoortig^ is- als het begeerde^ in het midden; des-
zelfs 'waarde of hetgeen er mede overeenkomstig is^ er
voor^ en hetgeen dat met het hegeerde overeenkomt
of dezelfde »^f aarde heeft ^ er achter ; scheid deze drie