Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
46. Iemand moet in 9 Dagen eene Reis te voet doen,
en berekent dat hij dagelijks 46 Mijlen en 25
Roeden moet afleggen. Zoo hij nu den eersten
Dag 54 Mijlen 22 Roeden; den 2«iea Dag 56
Mijlen 48 Roeden; den 3'ien en 4<i™ Dag telkens
55 Mijlen en 36 Roeden gaat, en den ö^ie" rust;
hoeveel Mijlen moet hij dan op ieder van de
overige Dagen afleggen, om zijne Reis in den
bepaalden tijd te volvoeren?
47. Uit twee Steden A. en B. vertrekken op den-
zelfden tijd twee Boden elkander te gemoet;
die uit A. gaat 5 Mijlen 40 Roeden, en die uit
B. 6 Mijlen en 10 Roeden, in één Uur; zoo
dezelve na 8 Uren gegaan te hebben, elkander
bij eenen kruisweg ontmoeten, vraagt men, (ö)
hoe ver de Stad A. van B., en {b) hoeveel A.
digter dan B. bij den Kruisweg ligt?
48. Een Boer brengt ter Markt 12 Mudd. 5 Schepels
Tarwe, en 8 Mudd. 5 Schep. Rogge. Zoo hij
nu de Tarwe voor ƒ11,50 Ct., en de Rogge
voor ƒ 8,80 Ct. het Mud verkoopt; van het
ontvangen Geld de Pacht van 8 Bunders en 8
vierk. Roeden Weiland betaalt, en nog ƒ 49,15 Ct.
overhoudt; op hoeveel is dan de Pacht van ieder
Bunder gerekend?
DE REGEL VAN DRIEËN.
Als de prijs van ééne El, Kilo of Maat bekend is,
vindt men dien van een gegeven getal Ellen, Kilo''s
of Maten door gezegden prijs met dat getal te verme-
nigvuldigen, zoo als bij de vermenigvuldiging geleerd is.
B. V. Als ééne El 5 Guld. kost, dan zullen 6 Ellen