Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
» 40
hem wekelijks ƒ16,56 Ct. kost, en hi^ voor bij-
zondere uitgaven nog ƒ 17,16 Ct. maandelijks
noodig heeft; hoeveel houdt hij jaarlijks over?
41. Een Heer bezit 87 Bunders en 8 vierk. Roeden
Weiland; 36 Bunders en 28 vierk. Roed. Korenland,
en 3 Bunders 5 vierk. Roeden en 8 vierk. Ellen
Tabaksland. Zoo hij nu het Weiland voorƒ48,25Ct.,
het Korenland voor ƒ36,50 Ct. het Bunder, en het
Tabaksland voor 75 Cents de vierk. Roede jaarlijks
verpacht, en daarvan aan Grondlasten en andere
Onkosten ƒ276,50 Ct. betalen moet, vraagt men,
naar de zuivere Opbtengst dezer Landerijen?
42. En hoeveel kan gezegde Heer maandelijks, en
ook wekelijks verteren, om ƒ800,— in het Jaar
over te houden ?
43. Een Lakenkooper ontvangt van een' Boer 7 Wis-
sen Brandhout, de Wisse tegen /9,25 Ct., waar-
voor de Boer neemt 6 Ell. Laken è. / 8,50 Ct.,
en 12 Ell. Linnen d 78 Cents, benevens 6 Ell.
Baai ii 90 Cents de El. Daar zij nu elkander
met gesloten beurzen betalen, op voorwaarde,
dat de Landman den Lakenkooper nog een paar
Kippen zal geven, vraagt men, waarop deze ge-
rekend zijn?
44. Een ander heeft eenige Stukken Laken gekocht,
tegen ƒ 5,45 Ct. de El. — Zoo hij nu de ge-
heele partij voor/ 1690,— verkoopt, met/ l,05Ct.
winst op de El; vraagt men, hoeveel Stukken
ieder van 32 Ell. en 5 Palm. hij gekocht heeft?
45. Zoo een Boer van eene partij Koren, groot 17,3
Last, 8 Last 25 Mudd. verkoopt, tegen 1 Guld.
15 Cents het Schepel, en 9 Mudd. 12 Schepels en
8 Kop voor zich zeiven gebruikt, (a) Hoeveel
Geld ontvangt hij dan, en (b) hoeveel Koren
houdt hij over?