Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
34. Een Korenkooper heeft 22,6 Last Tarwe: hij
verkoopt hiervan eene partij van 4 Last. 22 Mud.
3 Schepels, en eene andere van 8 Last. 24 Mud.;
■ hoeveel houdt hij nu nog over?
35. Als één Kilo Thee zesmaal zoo veel kost als één
Kilo Koffij, en deze driemaal zoo veel als één
Kilo Stroop; hoeveel zal men dan voor 125
Kilo en 7 Onsen Thee betalen; als de Stroop
33 Centen het Kilo kost?
36. Een Zilversmid levert aan eenen Wijnkooper een
dozijn Lepels en Vorken , wegende te zamen 16
Onsen, 3 Lood en 4 Wigtjes, tegen 95 Cents
het Lood, en één Gulden fatsoen voor ieder
Stuk. Zoo nu de Wijnkooper aan den Zilver-
smid 1 Vat en 25 Kannen Wijn levert, van 65
Guld. het Vat, vraagt men, hoeveel de Wijn-
kooper den Zilversmid nog moet betalen?
37. Een Houtkooper heeft 37 Wissen en 18 kub.
Palmen Brandhout verkocht, tegen ƒ3,20 Ct. de
AVisse, en nog 86 Wissen en 300 kub. Palm.,
de eene helft tegen /■3,25 Ct. de Wisse en de
andere helft tegen /3,10 Ct. de Wisse. Nu
vraagt men, hoeveel hij in alles ontvangen zal?
38. A leende aan B / 746,72^ Ct. en naderhand nog
eens / 425,87^ Ct., waarop B eenigen tijd daarna
^ ƒ 680,83 Ct. terug geeft, en aanneemt de rest
op vier verschillende tijden, telkens evenveel te
betalen : hoeveel zal dat wezen ?
39. Een Korenkooper heeft op eene partij Koren
125 Gouden Dukaten a ƒ5,65 Ct. gewonnen; zoo
men nu berekent dat dit ƒ2,70 Ct. op het Mud
is, van lioeveel Lasten is dan de partij geweest"?
40. Iemand heeft in het Jaar ƒ 1400 inkomen; geeft
ƒ 175 voor Huishuur; rekent dat zijne Huishouding