Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
21. Iemand koopt 20 Mudden Rogge tegen ƒ 6,45 Ct.
het Mud, en 16,4 Mudd. Haver tegen /4,50 Ct.
het Mud; met hoeveelmaal Driegulden kan hij
betalen ?
22. Zoo men in één Uur 5 Mijlen en 60 Roeden gaat,
hoeveel Mijlen is dat in 6 Uur en 30 Minliten?
23. , Een Kruidenier besteedt voor 350 Kilo Thee
ƒ887,50 Ct.; voor hoeveel moet hij het A'^Vo ver-
koopen, om in hetigeheel /300, te winnen?
24. Zoo men op 450 Ellen Satijn ƒ360, wint, voor
hoeveel is dan de El ingekocht, zoo men die
voor /2,90 Ct. verkoopt?
25. Een Koopman koopt van A 25 Vaten 8 Kann.
Olie i ƒ48,25 Ct. het Vat; van D 17 Vaten
18 Kann. i ƒ46,10 Ct. het Vat; van C 29 Va-
ten 46 Kann. Ji ƒ44,75 Ct. het Vat, en van D
20 Vaten en 6 Kann. i ƒ47,15 Ct. het Vat.
(ö) Hoeveel Olie heeft hij gekocht, en (Jb) hoe-
veel Geld moet hij betalen?"
26. Een \Vinkelier heeft 32Ó Ellen Linnen, waarvan
hem 57 Ellen 8 Palmen op 96 Centen ; 49 El-
len en 5 Palmen op 85 Centen; 80 EU. 6 Palm
op 75 Centen; 70 Ell. op 62 en dén halve Cent,
en de rest op 35 Centen de El komt te staan.
Wat kost hem dat Linnen ?
27. Iemand, die 625 Gouden Dukaten fi ƒ5,80 Ct.
moet betalen, vraagt, hoeveel Rijksdaalders hij
ilioet geven, om de helft zijner schuld te vol-
doen ?
J8. Een Heer heeft 28 Arbeiders in zijne dienst,
die dagelijks ieder 60 Centen verdienen; hoe-
veel Gouden Penningen a ƒ9,80 Ct. bedraagt
dit in één Jaar, zoo men het op 300 Werkda-
gen rekent?