Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
so
38, Wat zal de Wisse Brandhout kosten, als men
voor 78,625 Wissen ƒ 679.32 Ct. moet betalen?
33. Zt^en Knechts en één Jongen, die voor een*
halven Knecht gerekend wordt, hebben eenen
Pot te deelen, waarin / 39,75 Ct. zijn; hoeveel
krijgt ieder daarvan?
40. Een Fleer heeft jaarlijks van verpachte Landerijen
ƒ 2928,48 Ct. inkomen. Zoo hij nu berekent,
dat hem ieder Bunder, door elkander ƒ38,40 Ct.
opbrengt; hoeve.:! Land heeft hij dan?
HERLEIDING van MUNTEN.
Door de Herleiding van Munten verstaat men een
gegeven getal Stukken van eenige Munt of Geld^
specie tot eene andere te brengen of te herleiden.
I)e inwisseling en daarop gevolgde vernietiging van
al onze oude Munten in de laatste Jiren, hebben de
Herleidingen van Munten gemakkelijk gemaakt. Het
Nieuwe Nedcrlandsche Muntstelsel^ waarbij de Gul'
den als éénheid wordt aangenomen, is zoodanig in-
gerigt, dat al de kleinere Munten evenmatige deelen
van den Gulden zijn ; is nu de verhouding of be-
trekking van eene Munt met den Gulden bekend,
dan kan men door eene eenvoudige deeling, die
Munten tot Guldens herleiden. 13e eenige grootcre
Munt^ de Rijksdaalder^ hoewel geen evenmatig veel-
voud van den Gulden^ kan door herleiding gemakke-
lijk tot die Mu77t gcbragt worden.
üe Rijksdaalder gelijk 5 halve Guldens zijnde,
zoo worden door eene eenvoudige vermenigvuldiging