Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
per, die 100 Last Koren op zijne Zolders heeft,
zal overhouden, wanneer hij daarvan 78 Last 59
Mud en 8 Kop verkoopt?
deeling der tiendeelige breuken.
De Deding geschiedt als bij de Geheele Getallen,
zonder eenige acht op de decimaalpunten te slaan. —
Na gedane deeling ^ snijdt men zoo vele Getalmer-
ken, aan de regterhand, voor de breuk, af, als er
Getalmerken meer in de Breuk des deeltals, dan in
die des deelers zijn. In- 24,7/928,2754/37,582
dien men , b. v.: als hier- 741 ....
nevens, 24,7 in 928,2754 18?^
zal deelen, zoo deelt men I79.9
slechts 247 in 9282754, en
de uitkomst zal 37582 we- ^235
zen. Daar er echter vier "
Getalmerken in de Breuk ^^^^
des deeltals zijn, en er
maar één in die des deelers 494
is, zoo snijdt men de drie
Cijfers, die meer in de eer- O
ste Breuk, dan in de laatste
zijn: van achteren af, zoodat het antwoord 37,582
zal wezen.
De reden hiervan is klaar, als men in aanmerking
neemt, dat de uitkomst, met den deeler vermenig-
vuldigd, het deeltal moet voortbrengen; en dus dit
laatste alleen zoo vele decimalen, als de beide eer-
sten zamen, moet bevatten, gelijk bij de vermenig-
vuldiging geleerd is.
Hieruit volgt:
1. Wanneer er in den deeler geene Breuk is,