Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
onder elkander, en dus, gelijke waardijen onder dén
komen. Bij voorb,, om 3,875 van 17,324 af te trek-
ken, doet men als liier nevens; zeggende, 17.324
5 van 4 duizendste kan niet; nu leent 3,875
men 1 bij de honderdste deelen, die 10--
duizendste deelen doet, waardoor men 14 13,449
duizendste verkrijgt. Hier de 5 van al^getrokken,
blijft er 9. ■— Verder leent men weder 1 bij de
tiende deelen, die tien honderdste, dan bij de ge-
heelen, die 10 tiende deelen doet, en na behoorlijke
aftrekking is het overschot 13,4^9.
Wanneer in de bovenste Breuk minder Getalmer-
ken zijn dan in de benedenste, zoo 14 52
zet men er werkelijk , of verbeeldt er 9,7856
zich zoo vele Nullen achter, als cr cij- 4~7344
ferletters ontbreken. Bij voorbeeld, om onrnnn
9,7856, van 14,52 of van 20 af te trek- q 7sr p
ken, zet men, als hier nevens, en --
werkt als voren. 10,2144
Bij benoemde Getallen stelt men iedere waardij op
hare plaats in de tientallige rij. Om b. v. Ki/o
5 Ki/o 9 Ons, 4 Lood. 2 Wigtj. en 6 Korrels 12,0204
van 12 Kilo 2 Lood. 4 Korrels af te trek- 5,9i26
ken, zet men ze als hier nevens, en--
handelt verder als boven, waardoor men 6 G,0778
Kilo 7 Lood. 7 Wigtj. en 8 Korrels bekomt.
Zijn het echter Lasten, dan stelt men die, wijl de
indeeling daarvan, in Mudden of Zakken, niet tientnl-
lig is, afzonderlijk, gelijk hier ne- Last. Mudd.
vens; en, na dat de Maatjes, Kop- 25— 2,165
-pen en Schepels, even als boven, 7—27,496
afgetrokken zijn, zegt men: 27 Mud---
van 1 kan niet, en leent men één 17— 4,669
Last, waardoor men dan 31 Mudd. krijgt. Hiervan