Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Getallen ,'zonder eenige acht op de scheiteetens (de
komma) te slaan; en, van het bekomen/»ro^/yr/, snijdt
me:i van achteren zoo vele ï2;etalmcrken vooi de Breuk
af, als cr (ietahnerken in de Tiendeelige Breuken der
factoren zijn, gelijk hier nevens, alwaar men,
na gedane yermcnl^vuldiging ^ twee Getal- 53,7
merken voor de Breuk afsnijdt. - De re- 6,4
den hiervan is ligt na te gaan; want als -
men 5 57 met Qk^vermenigvuidigt ^ bekomt 21^8
men — Daar nu 53,7 tienmaal S222
kleiner is dan 537, zoii, indien de ß4 Ge---
heelen waren, her product ook 10 mail 343,68
kleiner^ en dus 34-36,8 wezen. IMaar dewijl nu 6,4
ook nog 10 maal kleiner is dan 64, moet het pro-
duct ook nog 10 maal kleiner gemaakt worden , en
zal dus 343,68 zijn. Waarom de lireuk juist zoo
vele Cijfers moet hebben, als de Tiendeelige Breuken
der beide factoren.
Somtijds gebeurt het, dat men, na gedane vermc'
fiigvulJiging ^ minder Getalmerken in de Tiendeelige
Breuk van het product bekomt, dan men, volgens
het hier boven ge/-egde, hebben moet. In dit geval
vult men de ontbrekende rangen zoo lang met nullen,
naar de linkerhand, aan, tot dat de Tiendeelige Breuk
van het product^ zoo' vele Getalmerken heeft, dat de
afscheiding geschieden kan; gelijk hitrnevens, en
wel om de zelfde reden als hierboven; ' 0,042
want zoo men 42 met 6 vermenigvuldigt ^ 0,06
bekomt men 252. Daar nu 0,042 duizend----
maal kleiner is dan 42, zou het product ^ 0,00252
als de zes Geheelen waren, ook 1000 maal kleiner^
en O, 252 moeten wezen. Doch dewijl 0,06 nog 100
maal kleiner is dan 6, moet ook het product nog
100 maal kleiner gemaakt worden; en zal dus 0,00252