Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page

tienduizendste deelen (of de Korrels) op te tellen; de
daarvan bekoniene duizendste deelen telt 2deVoorb.
men bij de kolom duizendste deelen (of Kilo 6,72
"Wigtjes); de hiervan komende honderdste - 19,845
deelen , bij de honderdste deelen (of Loo- - 7,2393
den); de gehouden tiende deelen, bij de - 4,56
tiende deelen (of Onsen), en eindelijk, de, - 5,1789
bij de tiende deelen gehouden, gehee----
len (/óVo) bij de geheelen; en men be- 43,5432
komt 43,5432 of 43 5 Ons 4 Lood.3 Wigtjes
en 2 Korrels.
Daar de indeeling van Lasten in Mudden niet
tientallig is, dewijl één Last uit geen lOof 100, maar
uit 30 Mudden of Zakken bestaat, zoo moet men
de Lasten afzonderlijk plaatsen , en de onderdeden ,
als Mudden, Schepels, enz., in de tientallige rij la-
ten volgen. Wanneer nu, bij de op-
telling, de som der Mudden 30 of Last. Mudd.
meer bedraagt, dan deelt men dezelve 4 — 22,175
door 30 (of, hetgene hetzelfde is, de 3 — 28,708
tienheden daarvan door 3) tot Lasten, 5 — 0,73
welke men dan bij de Lasten telt, als 12 — 19,60
hiernevens, waardoor men 33 Lasten 7 — 13,762
24 Mudden 9 Schepels 7 Koppen en-----
5 Maatjes bekomt. Last 33 — 24,975
Mud.
voorbeelden tot oefening.
1. Tel eens te zamen: 4,8; 6,05; 9,18; 12,658
4,97 en 28,065.
2. Hoeved bedraagt: 15,07; 27,765; 8,5678
276,09; 14,085; en 24,87695?
3. Zeg mij eens de som van 3,15; 4,005; 19.876
8,7968 ; 62,007 ; 5,07008 ; lé,1709 en 25,87965