Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
honderdste in duizendste, en de duizendste in tien-
duizendste deelen veranderd, en het Getal wordt
bijgevolg. 10 malen kleiner. Men verplaatst slechts
het dccimaalpunt zoo vele Cijfers naar achteren, of
naar voren, als er Nullen achter de Éénheid in den
vermenigvuldiger of in den deeler zijn. — Iniien het
gebeurt, dat er alsdan Getalmerken ontbreken , zoo
vult men derzelver plaats met Nullen a^.^B. v. Als
men 23,8 met 10 vermenigvuldigt bekomt men 238; —
met 100 komt er 2380, — en met 1000 is het pro-
duct 23800. — Deelt men 3,8 door 10 komt er
0,38; — door 100 verkrijgt men 0,038, — en door
10000 zal de uitkomst 0,00038 wezen, enz.
Daar nu de Nederlandsche Munten, Maten en Gewig-
ten de tientallige verdeeling volgen, zoo kan men ook
deze, door het verplaatsen der komma, of door
ééne of meer Nullen er bij te voegen, tot derzelver
onderdeelen, en wederkeerig onderdeden tot hunne
veelvouden brengen, wanneer men slechts let op de
indeelingen en benamingen.
B. v. 68,83 Kilo, of 68 K". 6 Onsen 3 Looden, maakt
men tot Onsen door de komma één Cijfer achterwaarts
te plaatsen , omdat een K". 10 Onsen heeft. Zoodat
men 686 Onsen 3 Loodén bekomt.
Om Guld. tot Centen; Bunders tot vierk. Roeden;
Mijlen tot Roeden, enz. te maken , verplaatst men de
komma twee Cijfers naar. den regterkant, wijl de Guld.
100 Centen, deMijl 100 Roeden, enz. heeft. 8,73 Guld.
is 875 Centen; 3,787 Bunders zijn 378,7 vierk. Koe-
den, of 378 vierk. Koeden en 70 vierk. Ellen.
Wil men Wissen, of kub. Ellen, tot kub. Palmen,
of deze tot kub. Duimen maken, zoo verplaatst men
de komma 3 cijfers naar den regterkant. 79,5842