Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
voop^beeldex tot oepening.
]. Hoe schrijft men de volgende Getallen?
26 Geheelen, 5 tiende deelen.
5 Geheelen, 3 tiende en 6 honderdste deelen.
8 Heelen, en 6 duizendste deelen.
9 Heelen, en 8 honderd vijf duizendste deelen.
2. 3 duizend en 90 heelen, en dertien honderdste deelen.
5 hond. 34 duiz. en 5 heelen, 6 tiende en 3 dui-
zendste deelen.
8 mill. 9 duiz. en 12 heelen, 86 duizendste deelen.
4 tiende en zeven duizendste deelen.
3. 9 mill 98 duiz. geheelen, 8 honderdste en twee
tienduizendste deelen.
17 heelen, en 135 tienduizendste deelen.
615 millioenste deelen.
7 heelen, 9 honderdsteen vijftienduizendstedeelen.
4.517 honderdduizendste deelen.
10 heelen, en 28 millioenste deelen.
Om Gelden, Maten en Gewigten, met getalmerken
wel te schrijven , herinnere men zich derzelver in-
deelingen, die in de Tafel zijn opgegeven. B. v. Om zes
Guld. twintig Centen të schrijven, plaatst men eerst
de 6 Guld., als de Éénheden, waar achter men eene
komma zet, en vervolgens de 20 Centen, als hon-
derdste deelen van den Gulden , aldus ƒ6,20 en voor 8
Guld. 24 en 5 tiende, of eene halve Cent, schrijft men
ƒ 8,245. — Bij zes Ellen, zeven Palmen, vier Dui-
men , twee Strepen, schrijft men eerst de 6 Ellen,
als Éénheden, dan de 7 Palmen, als tiende, vervolgens
de 4 Duimen, als honderdste, en eindelijk de 2 Strepen,
als duizendste deelen der El, aldus 6,742 El (♦>
(') Wanneer men groole hoeveelheden heeft, is het gevoegelijkst
eene grootere maat voor Eenheid aan te nemen. B. v. 17 Vaten:
89 Kann.; 41 Mijlen 80 Roed., kan men geschikter aldus schrijven :
17,89 Vaten, 41,80 Mijl.