Boekgegevens
Titel: Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Auteur: Callegoed, N. van; Witlage, H.G.
Uitgave: Amsterdam: C.J. Borleffs, 1854
9e verb. dr
Opmerking: Tweede stukje. (Tiendeelige breuken)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9807
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202437
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek ten dienste der scholen, in het Koningrijk der Nederlanden
Vorige scan Volgende scanScanned page
afscheidt: naast de Komma de Tiende, dan de Hon-
derdste, vervolgens Ae. Duizendste, Tienduizendste dee-
len , enz. B. v. 6 Heelen, 4 Tiende, 2 Honderdste,
5 Duizendste, 7 Tienduizendste en 3 Honderdduizendste
deelen, schrijft men aldus: 6,42573.
Men is echter gewoon, zoo als mede reeds gezegd
is, eene Tiendeelige Breuk in eens uit te spreken , en
te zeggen : 4 Heelen, 37 Honderdste-, 6 Heelen, 248
Duizendste; 12 Heelen, 8395 Tienduizendste. — Om
die dan te schrijven, lette men op het getal Cijfers,
welke men in dezelve noodig heeft. — Voor Tiende
deelen is één Cijfer genoegzaam; de Honderdste deelen
vorderen er twee, de Duizendste drie, de Tiendui-
zendste vier, de Honderdduizendste vijf, enz. Dus
ischijft men de opgegeven Getallen: 4,37; 6,248; en,
, 12,8395.
[ Eene der waardijen in de Breuk ontbrekende, vult
imen de plaats daarvan, even als bij de Geheelen,
I met eene nul aan. B. v. vier heelen en vijf hon-
derdste schrijft men, de plaats der ontbrekende tiende
;ieelen met eene O aanvullende: 4,05. Zes heelen en
\ijf honderd zeven Tienduizendste, waarin geene
\tiende, noch duizendste deelen zijn: 6,0507. Twaalf
\heelen en vier duizend zes honderdduizendste dee-
\len, alwaar de tiende, duizendste en tienduizendste
ieelen ontbreken: 12,04006, enz.
Eene of meer nullen, in eene Tiendeelige Breuk,
lan den regterkant van een getalmerk geplaatst,
veranderen niets aan derzelver waarde; dus is: 1,40;
1,400; 1,4000 niets anders dan: 1,4.
Eindelijk de Geheelen ontbrekende, plaats men eene
O voor het Decimaalpunt. B. v. voor zes Tiende
schrijft men: 0,6.