Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF te Groningen is 7nede verschenett:
W. H. WISSELINK,
Eerste, Tweede, Derde, Yierde en Vijfde ïerzaoieliog van Yraagstüklieo.
L Vraagstukken ter oefening in het practisch rekenen. 9e druk.
II. ,, „ „ „ „ „ „ 7e druk.
IIL Eekenkundige vraagstukken (voor theorie en practijk). 2e dr.
IV. „ „ (beh. bij de „Grepen uit deRekenk.")
V. De Rekenkunde op 't examen voor de hoofdacte.
Prijs a 25 cent.
BEOORDEELINGEX.
„Met den lof, dat de nierste vraagstukken <ftf«tefeningen zijn en de redactie
ÊX van niet vervelend lang, maar vrij b^nopt is, kunnen wij het boekje gerust
ttanbevelen. De schrijver wil het bestemd zien voor de lagere scholen ^cemt'
gevorderde leerlingen), normaallessen en H. B. S. Ie klasse." {Uit het Zuiden.)
,.W'ij vertrouwen, dat de heer W. II. Wisselink met zijne volgende verzame-
lingen in denzelfden geest zal voortgaan als in de eerste; dan kan hij nuttigen
arbeid leveren." {Om Rtcht.)
„De heer W. heeft met 't verzamelen van deze vraagstukken een goed werk
gedaan.
Ik durf dit eerste stukje, dat, hoop ik, niet alleen door een tweede, maar ook
door een derde en vierde gevolgd zal worden, gerust aanbevelen."
( Wtfkblad voor Onderiuijs.) J. Kiel.
,,Deze vraagstukken zijn zeer geschikt, ora den gebruikers — de verstgevor-
^erde leerlingen der lagere school, kweekelingen en leerlingen der II. B S.
(Ie klasse) denken te leeren.
Wij bevelen ze zonder eenig voorbehoud aan."
{U^etkblod voor hulponderwijzers en hulpondenc ijzer essen.)
^.Met deze verzameling heb ik met het grootste genoegen kennis gemaakt en
ik weet, dat de vraagstukken ook bij de leerlingen zeer geliefd zijn, zeker,
omdat ze gezet nadenken eischen en de scholieren niet afschrikken en afmatten
door vreeselijke becijferingen." A. Meijer.
OoBtwold {Oldambt.) {Het Schoolblad.)
„Niettegenstaande den wassenden vloed van dergelijke verzamelingen, hebben
wij deze eerste serie, die voor de lagere scholen (r^r«^ ge vorderde leerlingen,
voor scholen van u. 1. o., normaallessen en H. B. S. Ie klasse) bestemd is, met
welgevallen ter hand genomen en ingezien.
't 2ijn, meestal vraagstukken, bij welker lezing 'toog weinig en bij welker
.oplossing van 't verstand meer dan van de hand gevorderd wordt.
Onder andere dergelijke Verzamelingen maken zij een goed figuur." V. W.
{De Wekker.)
„Die verzamelingen heb ik met 't grootste genoegen gebruikt met de jongelui
uit de eerste studiejaren van de kweekschool. Ik vind ze in handen van kweeke-
lingen en van de bezoekers der II. burgerscholen uitstekend geschikt."
[De Schoolbode.) Aüo. Lateb.