Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF te Groningen is 7nede verschenett:
ÏR.ÜGSÏCIil(EN TE ÖEFEfflffi IN M mMM.
„VOORLOOPER"
van de Eerste Verzameling van vraagstukken ter
oefening in het Practisch Rekenen
YOOR
SCHOLEN VOOR MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS EN NORMAALLESSEN,
dook
W. IL WISSELINK,
Directeur der R. H. B, S. te Heerenveen.
Xesde druk. — cenl.
BEOORDEELINGEN.
„Men ziet: het boekje geeft al dadelijk meer, dan de titel belooft, want deze
„theoietische" vraagstukken zijn in den regel met zooveel zorg gekozen , zoo aardig
gevonden, zoo voor allerlei nitbreiding vatbaar, dat het boekje daardoor alleen recht
zou hebben op eene plaats in de rij van geschikte rekenboeken, al ware de voor-
raad nog veel grooter dun thans werkelijk het geval is.
Kortom, ik geloof, dat wij den heer W. zeer dankbaar behooren te zijn voor
't geen hij ons ook in deze verzameling weer gaf en gaarne wil ik erkennen, dat de
heer W. ons door zijne Verzamelingen eene belangrijke schrede verder bracht op
'tpad, dat meer en meer als 't eenig ware wordt erkend.
In hoeverre het werkje op scholen, die voorbereiden tot de H. B. scholen, op
zijne plaats zal zijn, weet ik niet; maar dat het voor Normaallessen en Kweek-
scholen eene groote aanwinst is, zullen , naar ik hoop, velen mij toestemmen."
{Het Schoolhhd.) E. van Eveudingen.
„Tot aansluiting van hot achtste stukje zijner Rekenschool aan zijne Eerste
Verzajieling ziet het aangekondigde boekje het licht.
De vraagstukken zijn over het algemeen met zulk een zorg gekozen, dat zij
aanleiding geven tot eene veelzijdige beschouwing en nuttige bespreking.
Het aangekondigde Rekenboek kome in veler handen, het zal ongetwijfeld veel
nut stichten." {Om Recht.)
„In dit kleine werkje, dat slechts 30 bladzijden en 1 blad oplossingen bevat,
heeft de schrijver voor doel: Ie de theorie toe te passen en te herhalen; 2e de
vaardigheid in het cijferen te bevorderen ; 3e de theorie op practische vraagstukken
toe te passen. Na aandachtig overzicht moeten wij bekennen, dat de Opsteller in
zijn pogen volkomen is geslaagd, en daarom bevelen wij die bij onze ambtsbroeders
ten hoogste aan." E.
.{Lte Vereertiging.)
„Eene verzameling van goed gekozen voorstellen." {Vooruit.)