Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
kunnen 20 werklieden in 16 weken afleveren, als 15 werk-
lieden in 12 weken 30 stukken van 40 M lengte en 15 dM
breedte vervaardigen?
§ 25.
1. Een kaasküoper koopt 2 soorten kaas, samen 1500 KG; de
eene soort voor 25 ets. en de andere voor /0,20 de KG.
Hoeveel KG koopt hij van elke soort, als hij/330 betaaltP
2. A legt een weg af in 3;^, B in 4 uur; als A per uur 625
AI meer aflegt dan B, hoeveel KG legt A dan per uur af?
3. Van twee getallen is de som 140, terwijl het dubbele van
't eene evenveel is ais het derde deel van 't andere. Hoe
groot is 't verschil dier getallen?
4. Iemand zet op rente: / 1000 a 4 "h en /1200 a 4^ Na
hoeveel maanden zal hjj aan kap. en rente ƒ2223,50 te
vorderen hebben ?
5. Geeft iemand dagelijks / 9,10 uit, dan houdt hij jaarlijks
12j °/o van zjjn inkomen over. Hoeveel is zijn inkomen per
jaar (365 dagen)?
6. Jan en zijn vader zjjn samen 49 jaar oud; ware Jan een
jaar jonger, dmi zou zijn vader 5-maal zoo oud wezen als
hij. Hoe oud was Jan P
7. Hoeveel DL is: 6,5 HL + 0,03 dS + 0,004 M" - 0,08 L?
8 Herleid tot tiendeelige breuken: /^j; Ta^str-
9. Van eene vermenigvuldiging is de vermenigvuldiger 5 en
de som van product en vermenigvuldigtal 180. Hoeveel is
't verschil van vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger?
10. Vul in: X (12^ — ..) = 34.
11. Vul in: 1,2 jaar = . . jaar -f- . . maand + . . dag.
(1 jaar = 12 maanden, 1 maand = 30 dagen.)