Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
44
12. Als de zon om 4 uur 10 min. opkomt, welk deel is dan
de nacht van den dag?
13. A en B deelen f 1500; A krijgt ] van 't geen B krijgt.
Hoeveel ontvangt elk ?
14. Welk deel is 2,06 HL van 26 DL?
15. Zoek twee getallen, waarvan 't verschil 15^ bedraagt, ter-
wijl hunne som 6-maa! hun verschil is. ,
§ 22.
1. Schrijf'in cijfers: honderd vijf duizend vijf en twintig; tien
millioen vijftig duizend drie honderd vijf en. twintig.
2. Schrijf in geheeleii: dertien duizendsten] vijf duizend acht
honderd veertien miUioensten; vijf duizend vijftien honderd-
duizendsten.
3. Als 16 arbeiders in 20 dagen /'512 verdienen, hoeveel
verdienen dan 15 arbeiders in 15 dagen?
4. Druk door de kleinst mogelijke geheele getallen de ver-
houding uit tusschen: 1 en j ; 1| en 5; 3;^ en 1,5 ;
0,8 en J; 10' en ; 5^ en 81.
5. A, B, C en D deelen f 3000 zóó, dat A, B en C even-
veel en D I van de som der drie anderen ontvangt. Hoe-
veel ontvangt D en hoeveel B ?
6. X en B leggen samen f 8000 in; als A ^ van de winst
minder ontvangt dan B, hoeveel heeft B dan ingelegd?
7. Vul in: 0,1HA = .. A; 1000 dM^ = .. A;
0,123 HA = M-; 10 cA .. D]VP;
0,2 = .. A ; 20 DiP = .. HA.
8. Van welk getal moet men de helft door 3f deelen, om 1|
tot quotiënt te krijgen ?
9. Als 8 paarden aan 3l HL haver 20 dagen genoeg hebben,
hoe lang kunnen dan 3 paarden met 3 DL toe ?
ÜB