Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
9. Vul eens in :
10 arbeiders doen in 4.^ dag evenveel als 1 arbeider in . . .
10 arbeiders doen in 4j dag evenveel als 9 arbeiders in . . .
10. Iemand neemt 8 DG goud van 0,875 gehalte en 12 DG
van 0,940 gehalte en smelt die ondereen; van welk gehalte
is het mengsel V
11. Iemand voegt bjj | HL jenever 5 L water. Van hoeveel
percent is die (gemengde) jenever?
12. Eene hoeveelheid hooi is voldoende voor 30 koeien gedu-
rende 6 maanden; als men er echter 40 koeien gedurende 2
maanden van voedt, hoe lang kunnen 20 koeien dan met de
rest gevoed worden?
13. Hoeveel L water moet men bij 1 HL wijn van ƒ80 voegen,
opdat het mengsel van 64 ets. den L worde?
14. Iemand heeft 200 L wijn, die hem door elkander 80 ets.
den L kosten; daarvan zjjn 75 L van 75 ets. Wat kost de
rest per L ?
15. Iemand koopt eieren: de helft kost hem 15 stuivers de 20,
de rest 3 ets. per stuk. "Wat kost hem elk ei door elkander?
§ 20.
1. Het gehalte van den Nederlandschen gulden is 0,945. Als
1 gulden 1 UG weegt, hoeveel G zilver zijn dan in 100
guldens?
2. Als iemand met de helft van zijn kapitaal 5 "/o en met de
> rest 10 % wint, wat is dan door elkander de winst?
3. Iemand zet op rente: /500 a 4 ƒ600 a 4,^ % en ƒ500
a 5 %. Tegen welk percent zou hij al die kapitalen hebben
moeten uitzetten, om evenveel rente te trekken?
4. A verkoopt ^ van zjjne waren met 20 %, en de rest met
10 "ü winst. Hoeveel percent wint hij door elkander?