Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
2. A, B eu C handelen; A legt in /'1800, B ƒ2400 en 0
ƒ3000. Welk deel van de winst ontvangt C meer dan A?
3. Herleid 0,06 HA tot mP, tot cA en tot dM^.
4. Druk in de kleinst mogelijke geheele getallen de verhouding
uit tusschen 2^ , 5 en 4; tusschen 2^, 3.^ en 4^;
tusschen , en ^; tusschen 3^, 2^ en 5|.
5. Verdeel ƒ 270 onder A, B en C zoodanig, dat A 30 %
van de som krijgt, en 't aandeel van B tot dat van C staat
als 4 tot 5.
6. A kan zeker werk doen in 2 en B in 2^ dag. In hoeveel
dagen kunnen ze samen dat werk doen?
7. Voor zekere onderneming brengt A ^, B ^ en C de rest
van 't kapitaal aan. Als C nu f 1320 winst krijgt, hoeveel
winst krijgt B dan minder dan A?
8. Herleid: (0,25 X 2,36 + X 1§) : 0,103.
9. Vijf neven en 4 nichten moeten ƒ 11000 zoo verdeelen,
dat elke nicht 1^-maal zooveel krijgt als elke neef. Hoeveel
ontvangt elke nicht?
10. Als 't geld van A 20 ®/o meer is dan dat van B, en dat
van B weer 20 "/o meer dan dat van C, in welke verhou-
ding staat dan 't geld van A tot dat van C?
11. Vul in: 20diP = 200..; 0,1M3=10..;
100 d>P = 10000... 0,01 M' =10...
12. A, B en C brengen voor zekeren handel f 6000 bijeen.
A geeft f 500 meer dan B en B weer f 500 meer dan C.
Als de winst 10 "/o bedraagt, hoeveel gulden winst komt C
dan toe ?
13. Vul in: ƒ 300 geven in 4 mnd. evenveel rente als in 1 mnd.
f 425 geven in 6 mnd evenveel rente als ƒ.. in 1 mnd.
f 560 geven in 4^mnd. evenveel lente als / .. in 1 mnd.
f.. geven in 8 maand evenveel rente als ƒ2000 in 1 mnd.