Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
35
5. A heeft f 2000 a 4 «/o uitgezet eu B /" 1800 a 5 Na
hoeveel jaar zullen zij evenveel bezitten?
6. Een winkelier koopt 600 KG rozijnen voor 80 ets. de KG.
Bij den verkoop weegt hij 4 "/o in. Als de verkoop van 1 KG
/■ 0,90 bedraagt, hoeveel percent wint die winkelier dan?
7. Vul in: 0,1 HL = 10 . . = 1000 . .
8. A en B deelen eene som gelds. Neemt A f daarvan, dan
krijgt B / 4^ meer, dan wanneer A § van de som neemt.
Hoe groot is die som gelds?
9. In aardappels is 75 %, in bruine boonen 16 % water. Hoe-
veel G water is in 2^ KG aardappels meer dan in 1 KG
bruine boonen ?
10. Indien de winst 5 ®/o bedraagt, welk deel is dan de winst
van den verkoop? welk deel is de winst van de som van
in- en toerkoop? welk deel is het verschil van in- en ver-
koop van: 2 maal den iwkoop + 3 maal den «lerkoop ?
11. Hoeveel is: 3^ X (5,l — 4^ + 52'5) : 0,35?
12. Iemand koopt 260 KG suiker voor f 175. Voor hoeveel
moet hij de KG verkoopen, als hij 4 °!o overicicht geeït, en
hjj in 't geheel 5 "/o wil verdienen?
13. Een gulden weegt juist een decagram; hoeveel guldens we-
gen samen 1 KG?
14. Een wissel van / 1500, betaalbaar over 8 maanden, kan
contant voldaan worden met /1440. Hoeveel percent be-
draagt de jaarhjksche korting?
15. Iemand koopt 1 Januari waren voor /600 op 3 maanden
krediet; den 10'^™ Februari verkoopt hij ze voor /627 op
6 maanden krediet. Hoeveel percent bedraagt zijne winst
per jaar?