Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
5. Ook 220; 129; 192; 199; 149; 99.
6. Eene kerk was gesticht in het jaar MDLXXXIV; hoe lang
was dat in 1879 geleden?
7. Schrijf in Romeinsche cijfers, in welk jaar de vrede te Mun-
ster gesloten werd.
8. Vul in (met Romeinsche cjjfers): MCM + MMCIX = ...
9. Ook: MM — DLXLIX = ...
10. Hoeveel dagen zijn verloopen tusschen XII December
MDCCCXIX en IX Juli MDCCCXIV ? (Denk aan de schrik-
keljaren.)
11. Hoeveel is het product van X en CIX (in Rom. cijfers)?
12. Hoeveel is het product van XIX en CLIX?
13. Schrijf in Romeinsche cijfers, in welk jaar Amerika werd
ontdekt.
14. Schrijf in Rom. cijfers het tiende deel van MCCLX; van
DCCLXI.
15. Schrijf in Rom. cijfers, in welk jaar gij geboren zijt.
„Percenf-rekening-.
§ 11-
XB. In de volgende opgaven wordt de maand op 30 dagen
en het jaar op 360 dagen gerekend. — Waar voorts
staat: „een kapitaal staat uit tegen 1, 2, .. percent",
wordt bedoeld 1, 2, .. percent per jaar.
1. Hoeveel bedraagt de jaarlijksche rente van / 700 a 1 %?
van f 1250 a 1 % ? van ƒ 1225 a 2 % ? van f 500 a 4^ % ?
van ƒ 50 a 5 % ?
2. Als iemand een paard, dat hem /"SOO gekost heeft, met
5 % winst verkoopt, hoe groot is dan de verkoop?