Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
80. Hoeveel geld (in Nederlandsche munt) zijn 10 marken en
10 penningen waard?
(1 mark = ƒ 0,60 en 1 mark = 100 penningen.)
81. In Frankrijk rekent men bij francs, die elk 100 centimes
waard zijn. Schrijf nu eens onder de benaming van francs:
20 centimes; 2 francs en 3 centimes.
82. Als men rekent, dat 1 franc 48 cents waard is, hoeveel
centen zijn dan 2 francs en 25 centimes waard?
83. Lood is 11,4 en ijzer 7,8 maal zoo zwaar als water. Hoe-
veel dM^ lood zal even zwaar zijn als 1,9 dM® ijzer?
84. Hoeveel is 1,234 + 0,3 — 1,099, vermenigvuldigd met 24
en het product gedeeld door 0,5?
85. Iemand trekt jaarl^vs 4 percent van zijn geld of, wat
op hetzelfde neerkomt, op ƒ24 na ^^o'Vfi" zijn kapitaal. Hoe
groot is zijn kapitaal?
86. Van eene vertering moest A j^, B | en C de rest betalen.
Als B /■1)24 minder moet betalen dan C, hoeveel moet A
dan betalen?
87. Van eene erfenis ontving A B A en C en D de rest.
Als C en D evenveel, en elk f 300 meer dan A kregen,
hoeveel ontving B dan?
88. A mengt 2 soorten tabak onder elkaar, van / 1,20 en van
f 1,50 de KG. Als hij 2 KG van de eerste soort tegen 3 KG
van de tweede soort neemt, voor hoeveel moet hij dan de KG
verkoopen, om door elkaar 12 cents per KG te winnen?
89. Een vader is thans 40 jaar en 3 maanden en zijne zoons 15
jaar maand en 17 jaar 6 maanden oud. Over hoeveel
jaar zullen ze met hun drieën jaar zijn?
90. Als 100 KG suiker en 100 KG koffie samen ƒ 255 kosten,
wat kost dan 1 KG suiker, als 240 KG suiker even duur
zijn als 100 KG koffie?