Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68.
/ 69.
22
heel /■ 1,40 verloren heeft. Hoeveel had hij eers^ gewonnen ?
Bij welk getal moet ik de helft en nog 3f optellen, om
If maal dat getal te krijgen?
Eene boerin gaat naar de markt met 250 eieren, die ze
tegen /' 0,36 de 10 denkt te verkoopen. Onderweg breekt
ze er 25; voor hoeveel moet ze nu de 25 verkoopen , om
toch in 't geheel evenveel geld te krijgen?
70. Als A in een dag van zeker werk kan afmaken, in hoe-
veel dagen kan hij het geheele werk dan voltooien?
71. Als A zeker werk in 4 en B in 6 dagen kan afmaken, in
hoeveel dagen kunnen ze het dan samen doen?
72. Als A elke 3 uur 16 KM en B elke 4 uur 22 KM aflegt, na
hoeveel uur zal B dan 5| KM meer afgelegd hebben dan A ?
73. Een speler verloor J en | van zijn geld, won toen 1 van
't geen hij verloren had , maar bevond dat zijn verlies nog
/■8,16 bedroeg. Hoeveel geld had hij eerst?
74. Hoeveel KG wegen: 0,2 dS + 0,2 HL + 0,2 dM' zuiver
water ?
^ 75. Schrijf onder de benaming van HA:
0,1 DM^ + 10 M^ + 20 A + 8 M^.
76. Van. eene zekere hoeveelheid hooi kunnen 4 paarden gedu-
rende 12 weken of 6 ossen gedurende 10 weken gevoed
worden. Hoelang zouden 6 paarden en 5 ossen daarmee
gevoed kunnen worden?
24 x 60 + 12 2 x 60 X 60 + 3 x 60 + 12
77. Vereenvoudig: -^4 X 60 X 60-"
✓ 78. Welk deel van een etmaal zijn 12 uren en 12 minuten?
^ 79. In eene fabriek branden eiken avond gedurende uur 25
gasvlammen, die per uur elk 0,5 M® gas verbruiken. Als
1 M'' gas ƒ 0,15 kost, voor hoeveel geld gas wordt dan in
6 dagen in die fabriek gebruikt?
ML: