Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
57. Van eene som gelds moet A zoo dikwijls /"S, als B /M
en C ƒ 13 hebben. Welk deel van de som moet C meer
hebben dan A?
58. Uit een regenbak, die (van binnen) 2|Mlang, M breed
en 2 M diep is, schept men 114 emmers water. Als de
bak eerst half vol was, en elke emmer L inhoud heeft,
hoeveel L water blijven er dan nog in dien bak?
5!l. Iemand koopt voor ƒ311 linnen; had hij 5| 31 meer ge-
kocht, dan zou hij ƒ 34} betaald hebben. Hoeveel M heeft
hij gekocht?
60. Hoeveel is 2^ X lOf X 31 meer dan + lOf + H?
61. Rondom een tuin, die 73 M lang en 60^ M breed is, wordt
ter hoogte van 14 M eene schutting gezet; als men daarvoor
planken neemt, die lang en ^^^^ M breed zijn, hoeveel
planken heeft men dan noodig?
62. Van 125 rijksdaalders gaf men f 10 meer dan de helft uit.
Welk deel van de geheele som bleef er nog over?
63. Hoeveel water moet men bij 22^ L wjjii van f | den L
voegen, om een mengsel van /' 0,72 den L te krijgen?
64. Iemand gaf van zijn geld de helft en ƒ uit, waarna hij
op 5 kwartjes na nog 5 rijksdaalders overhield. Welk deel
van zijn geld gaf hij uit?
65 A en B gaan elkaar tegemoet langs een weg, die 25| KM
lang is. Als A een half uur eerder dan B vertrekt, A
K3I en B 5f KM per uur aflegt, hoe lang heeft A dan ge-
loopen, als ze elkaar ontmoeten?
66. 3Ien telt bij den teller der breuk f 5 en bij den noemer 4
op. Hoeveel honderdste deelen is de breuk daardoor grooter
geworden?
67. Iemand speelde en wo7i -1 van zijn inzet. Daarna verloor
hij y% van 't geld, dat hij toen had, waardoor hij in 't ge-