Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
de zuster, welk deel van de geheele erfenis krijgt de broer
dan?
45. A en B , die 40 KM van elkaar wonen, gaan (gelijktijdig)
elkaar te gemoet, en treffen elkaar na uur. Als A per
uur 4^ KM aflegt, hoeveel KM legt B dan per uur af.'
46'. Vul in: 0,1 DM' + 20 HL + 20 DL = .. M^
47. A en B hebben samen f 70. Geeft A aan B een rijksdaal-
der, dan hebben ze evenveel; welk deel is't geld van B van
dat van A?
48. Een bakje, dat van binnen IJ dM lang, | dM breed en |
dM hoog is, is gevuld met kwik. Als kwik 13^ maal zoo
zwaar is als water, hoe zwaar weegt dat kwik dan ?
49. Iemand kreeg van eene boerenplaats, die hem f 36000 kostte,
elk half jaar f 1080 pacht. Hoeveel percent kreeg hij jaar-
lijks van zijn geld.''
50^ Als eene mark / 0,60 waard is en elke mark 100 penningen
bevat, hoeveel zijn dan (in Xederlandsche munt) waard: 30
marken en 25 penningen?
51. Vul in: 5^ X 6| — 6^ = lOf -f ...
52. Een knaap deelde een getal door 3. Als nu de helft van
zijn quotiënt, met 5^ vermeerderd, 22^ bedraagt, wat was
dan dat getal?
53. Een vader is op 5^ jaar na | van eene eeuw, en zijn zoon
op jaar na van eene eeuw oud. Hoe oud was de
vader, toen zijn zoon 10 jaren telde?
54. Hoeveel is de som van 12 tienden en 12 honderdsten min-
der dan 23 tienden?
55. Als 7 arbeiders in 9 dagen f 94| verdienen, hoeveel ver-
dienen dan 5 arbeiderc in 5 dagen?
56. Als van zeker getal gelijk is aan 67^ — 5^^-)-58f,
wat is dan dat getal? > -