Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
Bij P. NOOEDHOFF te Groningen is mede verschenen:
1111 M DE M
do ou
m fflEiiD

N. L. W. A. GRAVELAAR,
Leer aar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Deventer,
TWEEDE DRUK.
Prijs f1,25.
BEOORDEEL INGE N.
„Deze Inleiding munt uit door eenvoudigheid en duidelijkheid.'
„Beteren mentor kan de jeugdige onderwijzer niet hebben."
„Uitstekend afgewerkt."
{Chr, Schoollode)
[fie Toekoimi.)
{Ons Recht.)
Leerboek der Rekenkunde,
door
N. L. W. A. GRAVELAAR,
Lee7'aar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Deventer.
2 Deelen ä ƒ 1,25.
BEOORDEELINGEN.
„*t Is een verdienstelijk werk." {De Vereeuiging.)
„Een uitmuntend boek. Wij wenschen het in aller handen te zien."
i^Dietsche Warande.)
„Men kan dus veel nuttigst uit het boek leeren." {Ons Recht.)
THEORIE DER REKENKUNDE,
dook
D. B. WISSELINK,
Leeraar aan het Gymnasium te Deventer.
le Deeltje, 4de druk.......ƒ0,75.
2e Deeltje, ade druk.......-0,75.
B E O O R D E E L I N G.
„Tn het voorbericht gooft de schrijver als zijne niecning te kennen , dat voor
schooltrebruik eene Beknopte Theorie recht van bestaan heeft. Hij heeft daarom
getracht in een kort bestek de hoofdhewefkinren zoo duidelijk en zoo wetenschnppe-
lijk mogelijk te behandelen. M i. heeft hij dat doel bereikt; zoodat ik niet aarzel
allen Onderwijzers zijn boekje ter kennismaking aan te bevelen."
{mt Schoolblad.) N. L. W. A. Gravelaaii.