Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-i?
korte inwoüd deh afdeeungtlvr;
5 XX. Gebruik v^nhij ^^zij ^hety hem,
haar. —
§ XXÏ. Van de naamvallen - —
S XXU. Wat verder geïound moet wor-
den - —
$ XXHL Tafel van de naamvallen in de
woordjes een ^ mtjn ^ enz. —
f XXIV. Het onderfcheiden gebruik van
ils , des , der , den, het^ - —
§ XXV- Herhaling van voortgaande in
één voorbeeld« - t —
§ XXVI. ünderfchciden gebruik van een,
eens, eene, eenen, eener. —
$ XXVIL Onderfcheiden gebruik van mijn,
mijns, mijne, mijnen, mtiner^ —
S XXVIIL Onderfcheiden gebruik van uw,
uws, uwe, uwen, uwer. —
jS XXIX. Onderfchei.l tusfchen u en «iv- —
§ XXX- Van ae overige woordjes. —
§ XXXL Het gebruik van de woordjes
ze/f, zelve, enz. toegelicht* —
$ XXXII; Verdere kenmerken van dc
naamvallen. - - —
% XXXIII. Onderfcheid tusfchen hun ^ hen
en haar- - - bladz,
§ XXXIV. Buiging vtxn bijvoegeliße naam-
woorden. - - —
§ X'XXV. Woor.ien die in beteekenis ver-
fchilien , maar echter dikwerf
verM'ard worden. - - —
5 XXXVf. Over dc zin-cr\ fcheidteekenen, —
J XXXVIJ. Rust en ßemieidtng in het
lezen.
Bijvoegsel enz. * - —
49,
50.
52.
57-
59.
öa. *
Ö3.
Ö4.
Ö5.
66.
68.
74.
83. '
£4.

I