Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Korte inhoud der afdeelinceï^;
$. I. Letters van het a. b. c. - Bladz. 7:
$. II. Van het gebruik der letters. - - — 7.
lil. Van de onderfcheiding der letters. — 8.
S IV, Van het gebruik der zelfkiitikers. — 10.
§ V. Van de enkele of dubbele klinker-
fpelling. - - - — if-
§. VI. Van de Tweeklanken. - - — 13.
J, VII. Van het gebruik der Medeklin-
kers, en wel vooreerst vnn de
rerdttbbehnz van fommige der-
zelver. - - - — iS,
f. '^'III. \'an de overeenftemmende mede-
klinkers in het begin van een
woord. - - - — 19,
§. IX. Van de overeen,hemmende mede-
klinkers achter of in V midden
der lettergrepen. - - — 22,
$. X. Uitzondering van v en 2, met
welke men geen lettergreep fluit. — 26.
XI. Van de uitheemfche le/teren. — 27.
J XII. Van f/'en/j/zin vreemde woorden. —29.
$ XIII. Van de fpelling met - — 3t.
J XIV. Nadere opheldering hier van door
nieuwe voorbeelden- - — 34,
J XV. Van de Averkwoorden die dan
eens met d, en dan met t fluiten. — 38:
5 XVI Van de fpslling met dd en tt — 44.
j XVII. Noodige kennis van eenige woor-
den , en een en ander taaleigen. — 4(5.
§ XVIII. "Wat een zelfïlandig naamwoord
is. - - . _ 47,
§ XIX. Van de geflachten der zelfftan-
dige naam vv oorden. - — 4S.
§. XX.