Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEKNOPTE BESCHRIJVING
der
TAAL DEELEN.
ï. Zelfstandige n^amm'-oorden zijn zulke,M-aar
iticde men perloncn of zaken benoemt; als (Jod^
mensch, land^ deugd enz. zie 5 vXVIlï. Zij heb-
ben meestal twee getallen^ nl. het enkelvoudige ^
dat ééi perfoon of zaak aanduidt, b v. man^ land^
dfu^dy — en het meervoudige ^ dat meer dnn een
te kennen geeft; als mannen^ landen^ deugden.
Zij hebben drie gejlaehten; t. w. het mannelij-
ke, vrouwelijke, onzijdige: zie § X4X. en het
Lijstje in het Bijvo^gfel enz Zij komen in zes
onderfcheidene naamvallen voor; zie § XXI.
a. LimvooRDEN plaatst men voor dc zelfftandige,
om er dc mindere of meerdere bepaaldheid van
aan te duiden , of ook het gejiacht ▼an dezelve- Zij
zijn dc/^e: een ^ eene, de, het: de twee cerilc
zijn meer onbepalend, als een man, eene vrouw ^
een kind; de twee andere meer bepalend^ als de-
man, de vrouw, het kind.
Bijvoegelijke naamwoorden voegt men bij de
zelfibrdige, om er er den aard, de eigenfc'hap-
pen of hoedanigheden van perfonen of zaken door
aan te duiden: b. v. zusver water, witte fuikcr,
brave kinderen; zie dit § XVllI.
4. Voornaamwoorden dienen, om de plaats te
vervangen van de zelfflandii^e, op dat men de per-
fonen of zaken niet zoo vaak bij herhaling behoeve
te noemen: als ik en wij ; mij cn ons; gij en
hij en hem\ zij cn haar-^ voóxls hun ^ hen; mtjn ^
Uw, zijn; wie f die enz.