Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
redenaar , fpreker , lezer, dichter , fchrijver t
verder burger, koopman, brouwer, bakker, kui-
per , fmid, wever , winkelier , hovepter , fchip-
per, boer, zaai] er, maatjer , dorfcher , herder,
christen , jood, heiden , fpanjaard, deen, zweed^
en meer andere.
\'RotjvvELijï zijn alle zelWandige naamwoorden,
die een perjbon van het vrouwelijke geflacht aan-
duiden: als vrouw, moeder, dochter, zuster,
mcht, vnjjler, bruid, meid, vriendin, konin-
gin, gravin, christin, jodin, heidin, burge-
res, dienares, meesterJche, naai-Jler, fchoon-
Jler , voedfler , pronkfter , boertn, herderin, enz.
Onzijdig zijn alle zelfftandige naamwoorden ,
waar men het woordje het voor plaatfen kan: als
kind, paard, fchaap, zwijn, fpek, vleesch,
zout, water, mes, lint, heojd, enz. Ook het
woord Wijf: want men zegt het wijf, zijnde dus
eene uitzondering van den bovengenoemden regel.
Dewijl men nu meest al de onzijdige zelfllan-
digc naamwoorden gemakkelijk, door het woordje
het, uit het gebruik onderkennen kan, kunnen de-
volgende alaemeene kenmerken van woorden, die,
of mannelijk en onzijdig, of vrouwelijk en o«-
zijdig zijn, zeer dienft g wezen.
1. Zelfftandige naamwoorden, die in dom eindi-
gen , zijn of mannelijk of onzijdig. Mannelijk
zijn, b. v. ouderdom, rijkdom, wasdom, — en
onzijdig zijn menschdom. Christendom, heiden-
dom, enz.
H Vrouwelijk of onzijdig zijn:
1 Woorden, die op tj uitgaan. Dus zijn vrou-
welijk de woorden burgerij, bakkerij , waardij, —
en onzijdig is b. jaargetij.
3 Insgelijks, woorden die op nis eindigen. Ge-
fhiedenis, gedachtenis, behoudenis, b. v zijn
vrouwelijk ,'m vonnis , vernis zijn onzijdig.
3. Voorts