Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 Bevattelijk Onderwijs in de enz^
Voor het overige moet ieder Leerling trachten,
om naauwkeurig, duidelijk, vtfftaanbaar, tn
vooral ook om natuurlijk te lezen: dat is,
men moet alles lezen , zoo als de natuur dtr za-
ken het vereischt b v. IMlen leze een gemeenzaam
verhaal, als of men iets vertelt; een boetpfaln ,
klagend ; het grootsch verhevene, met verheffing en
nadruk; teedere (bukken,met eene zachtere cn aan-
doenelijker ftem, enz.
Dus doende bereikt men best met het lezen het
regte.
EINDE.
B I] V O E G S E L.
Lijstje van eenige meestgebruikeh)ke zelfftsndlgo
naamwoorden, door de letters M. V. O. ainge-
wezen of zij mannelijk , vrou^velijk of on-
zijdig zijn : getrokken uit eene grootcre
lijst van L van Bolhuis, achter den
vierden druk van IC Stijl-
Aandacht, V
aanvang, M
aarde, V
adem, M
akker, IVI
appel, M
arm, M
ambt, O
angst, M
Baan, V
baard, M
bank, V
bed , O
beker, M
bijbel, i\l
ge-
borst, V eendragt, V
bord, 0 eerbied, IVl
boom, M eeuw, V
ei, 0
Daad, V ezel, M
dag, M eisch, Al
dak, 0
dam, M Fabel, V
deugd, V flesch, V
donder, M fluit, V
dank, M feest, 0
dienst, M filozoof, M
drank, M fontein, V
dijk, M
Gang, ]\f '
Echt, M- gebed, 0