Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde. -Sg
XXXVII.
Rusten flcmleiding in het lezen.
Bij vele zin- of fcheidteckenen moet eene min-
der' of meerdere rust in 't lezen plaats hebben : en
bij fommige ook eene onderfcheidene ßembutging.
Bij het Jandacht steeken, moet men doorgaans
zeer lang rusten.
Het üverße/pingsteeken vordert ook eene lange
rust: als mede het Sluitteeken.
Het Huilen van een' volzin moet ook, door de
buiging der rtem, op het einde van denzelven , merk-
baar zijn: n-,en moe: bij een fluitteeken lezen, als
of men geheel uitfcneidde.
Bij het Lidteeken moet men wat minder rusten,
dan bi) het Sluitteeken.
Bij het Halflidteeken nog wat minder.- en bij
het Scheidteeken allerminst, en wel oppasten, dat
men de ftem niet zoo buige, als of er een volzin
waie. Men moet bij een fcheidteeken, en ook
meest bij een halflidteeken, de ftem zoo leiden, dat
men altijd aan den toon hooren kan, dat er nog;
meer volgen moet; anders wordt het lezen ftijf en
onduidelijk.
Waar het Vraagteeken achter komt, moet eene
aanmerkelijke rust plaats hebben ; ook moet men de
llem dan zoo leiden, als of men iemand wnt vraagt.
Bij het Uitroepteeken moet men niet alleen wat
ruiten, maar ook zijne ftem zoodanig verhelTen of
nadruk bijzetten, als bij een uitroep natuurlijk plaats
heeft. In teedere of aandoenlijke redenen moer er
iets beweeglijks of hartroerends in onzen toon zijn.
Eindelijk, het geen tusfchen twee halve maant-
jes ftaat,'n-oet altijd wat fchielijker en zachter ge-
lezen worden , dan het andere.
F a Voor