Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde. Ji
13. Van het jijwendingstteken. f ]
Dit teeken dient, om lettergrepen in een woord
van elkander af te fcheide 1: dus worden j^dron,
Ifaï. woorden van drie lettergrepen , en Baal, ge-
ierd, geér,d, zijn wcoiden van twee lettergrepen.
14. Van het Overflelpingsteeken. [----]
Dit teeken gebruikt men in afgebrokene volzin-
nen: namelijk als men iets verhaalt, waar de fpre-
fcer, door te fterke hartstochten, belet werd, om
alles te zeggen, M'at tot ten' volkomen volzin be-
hoorde. ---Sifl eens , men « iice een' felleii rranJ
befchrijven , en hoe de menlchen te moede warcn,
als zij dien in huis ontdekten Zulke menf heti
zouden , in dat fchrikbarend oogenbܫ;, geene ron-
oe volzinnen fpreken; niet na r buiten gaan, en
roepen bedaard: onze buren en niedenienfchtn'.
ons huis is, door een on":elukkig toeVnl, m
brand geraakt; komt toch fpoedig , en helpt ons
den brand blusfchen — Neen; zij zou Jen , vol
fchrik, nanr buiten vliegen, en roepen, als ovcr-
fteipt zijnde: brand\ ... brand'. he/pt\ ...
helpt \ ... Of wanneer eene moeder haar kind ia
een' put zag vallen; zij zou dan niet roepen! Volk,
mijn kind is btj ongeluk in den pvt gevallenl
kom toch fchiehjk en redt het er weer vit: —
neen, maar met overftelping: God\ ... mtjnkindi
... help\ ...
Wanneer men nu zulke en meer andere afijeb.-o-
kene fpreekwijzen befchrijft; dan moet dit teekeif
geplaatst worden.
15. Van