Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8o Bevattelijk Onderwijs in de
Hier moet de klemtoon vooral op de laatfte letter^
greep va'len,
II. Van het Koppeheeken [-].
Dit teeken gebruikt men , om lettergrepen , wel-
ke tot één woord behooren, aan eikanderen te ver-
binden , als het geheele woord op het einde van
een' regel niet ftaan kan: men voegt het dan ach-
ter de lettergreep, "waar het woord afgebroken
wordt.
Voorts gebruikt men het, als op het einde van
een woord eene lettergreep uitgelaten wordt, die in
een volgend woord op 't einde weèr voorkomt b.
v. De Dicht- Zang- en Speelkunst hebben naau-
we betrekking op eikanderen. Dit is zoo veel
als of er flo'id: de Dichtkunst, de Zangkunst,
en de Speelkunst hebben naauwe betrekking op
eikanderen.
Sommigen gebruiken dit teeken ook nog in woor-
den, die uit twee zelfi^andige naamwoorden za-
mengelleld zijn: als School-meefter brugge-ftraat;
doch anderen oordeelen, dat dit noodeloos is.
12. Van het Afkappingsteeken. (')
Dit teeken wordt gebruikt, als men één of meer
letters voor- of achter van een woord aflaat, dus
fchrijft men in plaats van het, 'svoor des, in
^s morgens, 's avonds-, 'k voor ik, in ^kwil niet-,
een" voor eenen ; d" voor de: doch dit laatfte mag
niet gefchieden , als het volgende woord met eenen
medeklinker begint: men mag wel eens fchrijven,
d" eerße, maar nimmer d' tweede, d" derde, d'
man.
De afkapping gefchiedt meest in verzen, M'aarin
»en zich aan maat en vsl moet binden.
13 Van