Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
melijk als men ■ iets tusfchen de woorden van een*
ander' fchrijver invoegt, om den zin wat duide-
lijker te maken: gelïjk de Overzetters van den
Nederlandfchen Bijbel gedaan hebben ; plaatfende
alles wat niet in den grondtekst ftaat, en echter
nuttig w»s tot verftand van zaken, tusfchen twee
zulke haakjes.
9. Van het u^anhalirPgsteeken [„"].
Dit teeken wordt gebruikt, als men in het fchrij-
ven de woorden van een' ander' aanhaalt, of een'
ander' perfoon fprekende invoert b v. Ps. 14: i.
in rijm: De trotjche dwaas zegt in zijn boos
gemoed: „ daar is geen God /" zij dooven 't
licht der reden:' Hier ziet men het zeggen van
een' dwaas, in 'tbegin en einde, met het aanha-
lingsteeken gemerkt. Zie voorts Ps, 36: i. en el-
ders.
10. Van het Klemtoonsteeken ['].
Dft teeken dient, om aan te wijzen, op welke
lettergreep de klemtoon, of nadruk der uitfpraak,
vallen moet
Dus is er tusfchen régent en regént een hemels-
breed onderfcheid , offchoon die beide woorden,
ten aanzien der letteren, volkomen gelijk zijn. Laat
dit voorbeeld het nader ophelderen. .Als het Ré-
g e n t dan wordt de r e c é n t zoö wel nat als
een ander burger, indien zij beide onder den
bloeten hemel zich bevinden. Het onderfcheid
ini tusfchen régent en regént wordt hier, door het
'klemtoonteeken gevoegelijk aangewezen.
In woorden, die uit de Franfche taal oorfpron-
keliik zijn, komt dit teeken veel meer te pas, dan
in Nederlandfche; als in Csmmitté^ egalité enz.
Hier