Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
woorden, bijvoegelijke naamwoorden, enz. b. v
Onze vijf hgchamehjke zintuigen ztjn : gezigt»
gehoor, reuk., fmank , gevoel Eten, drtnken*
flapen, lezen, bidden; alles heeft zijn tijd-
Den wijzen, magtigen, en goeden God, moet
men dienen, lieven, en loven. Ook wordt dit
teeken nog |in vele andere gevallen gebruikt, om
eene kleine fcheiding, in heele of gedeelten van
volzinnen, te maken: gelijk zelfs uit dezen volzin
te zien is.
5, Van het Vraagteeken (?).
Uit de benaming van vraagteeken valt het ge-
makkelijk te weten, wanneer men dit teeken pUiat-
fen moet: nameliik achter ieder vracg b. v. ff^at
nut kan men van de Schohn heboen ? Waar
wonen de Ilyttentotten ? Op hoe veel graden
lengte en breedte ligt de Kaap de goede hoop7
Hoe weet men , dat onze aarde rond is? Wat
geejt het meeste vergenoegend-
6. Van het Uitroepingsteeken [!].
Dit teeken gebruikt men achter woorden of vol-
zinnen , die veel klem en nadruk hebben; waar
mede men zijne verwondering, medelijden, afkeer,
liefde, of andere fterfce aandoeningen uitdrukt, of
waar mede men iemand aanfpreekt. Men plaatst
het dus achter de woorden van verwondering, O-
he! - achter een klagend ach! of helaas! ^
achter een wenfchend och.'-een dreigend wee!
-- en een verfmadend joei!
Zie hier nog een voorbeeld, waar het achter
hartstochtelijke redenen komt.
Hoe fchoon is de avondßond! hoe lief fpeelt de
maan 'door de takjes der hosmen.' hoe zacht fpie-
geit