Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
a. Van het Lidteeken. (:)
Dit teeken moet geplaatst worden achter een ge-
deelte, ol' hd van een' volzin. Een Ud van een'
volzni is een gezegde , dat op zichzelve wel ver-
ftaanbaar is, maar door er iets bij te voegen nog
du'dehjker of volkomener wordt b v. Alles wat
God doet is goed: God kan geen kwaad doen.
Het lidteeken moet ook meest altijd geplaatst wor-
den , als er de woordjes maar , dewijl, want, om-
dat, of daarom opvolgen, b. v. Ezn ieder zal ge-
prezen worden naar dat zijne verßandighetd
is: maar die verkeerd van hart is zal tot ver-
achting wezen. Spr 12: 8. Die gezond wenscht
te leven, moet matig zijn: want onmatigheid
is de bron van veel ziekten , enz.
Dit teefeen gebruikt men ook wel, als men ee-
nig afzonderlijk gezegde in zijne rede aanhaalt, b.
v. Onze Meester gaf ons onlangs deze les : men
moet trachten om eiken dag wijzer en beter te
"worden. Ik zei de: die les is kort, verßaan'
baar, en nuttig.
3. Van het Halflidteeken (;)
Dit Halflidteeken wordt geplaatst, als het geene er
op volgt, wat naauvver met het voorgaande ver-
bonden is, dan het gene op een lidteeken volgt b,
v. „ Men wordt taalkundig, door lezen en op-
y, merken; door verkeertng met bejchaajde men-
„ fchen; door behulp van een kundig Leermees-
„ ter; enz.
4. Van het Scheidteeken. (,)
Dit teeken maakt maar eene kleine fcheiding tus-
fchen op eikanderen volseade naamwoorden, werk-
woor-