Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde. 25
I Zamcntre,kkingsteeken;
( ) Tusfchenredcteeken:
„" Aanhalingstecken;
' Klemtoonstceken;
- Koppelteeken;
' Af kappingstcekcn;
; Afwendingsteeken ;
.... Overftelpingsteeken; anders Beletfelteeken.
- Aandachtsteeken , of ook Bekortingiteekcn j
§ Afdeelingsteeken {Paragraaf^.
Om een regt begrip van deze tetkens te heb-
hen , moet men noodwendig weten, wanneer of in
M'elk geval, elk van dezelve geplaatst moet wor-
den : en dit zal blijken uit de nadere verklaring van
dezelve.
I. Van het Sluitteeken (.)
Men kan dit teeken ook Volzinsteeken noemen.
Uit de benaming van fdit teeken ziet men dan van
zelf, wanneer het geplaatst moet worden; name-
lijk als eene rede of zin vol is, dan wordt zij er
mede gefloten, b. v. Die wijs worden wtl,'moet
naar/lig leeren. Die gelukkig wenscht te zijn,
moet naar wijsheid en deugd trachten. Die ge-
zond wil leven, moet zieb voor onmatigheid
wachten Hier ziet gij drie volzinnen naast eikan-
deren; elk van dezelve begint met eene hoofdletter,
en eindigt meteen fluitteeken, gelijk behoort.
2. Van