Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
74, Bevattelijk Onderwijs in ä&
Ken en kan,
Tusfchen ken en kan is groot onderfcheid. IVlen
mag te regt zeggen: ik icen vliegen, maar niet,
ik KAN vliegen. Van ken is het meervoud ken-
nen-, van kan is het kunnen. Dus zegt men: ik
ken ; wij kennen : tk kan ; wij kunnen. Mert
het regie gebruik nader uit dit voorbeeld: ik ken
äien man wel, maar ik kan hem niet noemen.
Mest, mes, mist, mis.
Zie het onderfcheid dezer woorden in dezen
volzin. Pieter bragtu zst op het land, en ver-
loor intusj'chen ztjn mes, dat hij altijd tot brood-
Jhijden gebruikte. Toen ontßond er een dtkke
MIST, en Pieter liep het pad v.! s.
§ XXXVI.
Over de Zin- en Scheidteekenen.
Iemand, die met verftand wil lezen en fchrijven,
moet noodzakelijk de zinteekenm kennen; en ook
weten, waar, en wanneer men die in het fchrij-
ven gebruiken moet.
De teekenen, die men in welopgellalJe gefchrif-
tcn gebruikt, zijn de navolgende:
. Sluitteeken, anders ook Volzinsteeken;
: Lidteeken, of halve Volzinsteeken;
Halflidteeken;
, Scheidteekcn;
? Vraagteeken;
ï Uitroep, of Verwonderingsteeken;
Sil