Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde. 73
Schil en fchel.
Schil is er om de appels, en een fchel gebruikt
men, om te klinken
jich en och.
^ch is klaagend, Och fmeekend. — b. v. ach
wat ben ik verlegen / och dat ik. redding vonde !
(
Bos, hosch, en bus.
25 Pennen, zamengebonden', maken een bos;
hosch is eene menigte boomgewas ; en bus gebruist
men, om er aalmoesfen voor de armen in te verza-
melen.
Houd, houdt, hout, houw, houwt.
Zie het onderfcheiden gebruik van alle deze woor-
den in een voorbeeld.
„ Ik houd het eene einde, en gij h o n d t het
„ andere einde van het ftuk h o ü t vast ; ter-
„ wijl hij er een h o u w met de bijl;« h o o w t."
CK- STIJL.)
Hard, hart, en hert.
Hard is het tegengeftelde van zacht, of week;
dus is een diamant hard: dit woord moet eene d
in het einde hebben, om dat men, hetzelve ver-
lengende, harder fchrijft, of verharden, b. v. Het
ijzer is harder dan hout. - Hart is b. v.
dat deel onzer ingewanden 't welk in onze borst
geplaatst is--Hert is een wild dier.
E 5 Ken