Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neäerlandfche Spel- en Taalkunde. 25
het huis NAAR de Jchool-, ik kwam dus later
dan zij-, doch tk had geen fchuld ; want het was
NAAR Cof^ volgens) het bevel van mijne Ouders^
Oooit en nooit;
immer en nimmer.
/
Ooit en nooit gebruikt men beide van het ver-
ledene; en worden dus onderfcheiden: tk had
NOOIT gedacht; dat ik ooit met zoo veel ver-
mank mij :n de Nederlandfche taal oefenen zou.
Immer en nimmer gebruikt men beide van het
toekomende. Het onderfcheid dier woorden blijkt uit
dit voorb.-eld: indien ik immer gelegenheid vin-
de, om eenen ongelukktgen te helpen, dan wil
ik hem nimmer mtjns hulp weigeren.
Tegen of tegens, en jegens.
Tegen gebruikt men voor ontmoeten: iemand
tegen komen , of iemand ontmoeten, is hetzelfde
Tegen of tegens drukt ook vi^andfchap uit, Qnje-
gens vriendfchap. b. v. Edelhart was jegens
Losbol altijd vriendelijk: Losbol in tegendeel
•was tegens Edelhart altijd wrevelig.
Tot en te.
Tot gebruikt men, om eene beweging, efn ie
om eene rust aan te duiden, b. v. De [jpostel
Paulus reisde van plaats tot plaats, om het e-
vangelie van yezus Christus te verkondigen y
en toen hij eindelijk t e Rome gevangen gezet
werd, fchreif hij nog verjcheidene brieven: als
aan de Christenen te Galaten, te Efezen
Men moet dus in de opfchriften der brieven niet
fchrijven: N N. «ojf AmftVdaitt, of elders j maar
«ö Aliillerdam, enz. Jj