Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
Oudtijds gebruikte men nooit het woord torn; men
fclireet'altijd doe: doe zeide Jezus ^ enz.
Legt en ligt, of
leggen en liggen*
Legt en leggen duiden eene iv^r^/«^ aan , ligt cn
liggen eene rust. b. v. Gij legt het boek op de
tafel, en nu ligt het er op - Kind! gij
tnoet dat Jcherpe mes fchielijk op de tajel le6-
c e n, en dan ftil liggen laten
Tuifcnen legden en liggen is het zelfde onder-
fchci.l ais tusfchen zetten en zitten; drenken en
drtnken.
Dezelve en dezelfde.
Het navolg-in^le voorbeeld kan het onderfcheid de-
zer woorden kenbaar maken. Ik zag iemand om
eene aalmoes vragen: ^twas dezelfde man,
dien ik nog vo-or korte jaren, in een koets zag
rzjden, en van wen ik u toen een geval ver^
haagde; doch dez e lvk ontving weinig; om dat
hij door zijn efgen Jchuld arm was.
Zelf ^n Zelfs.
Zie hèt onderfcheid in dit voorbeeld: Ik zelf
werk met vlijt, ook mijne hui s genoot en ^ zelfs
tot de kleinße toe*
Na m naar.
Na geeft een' lateren tijd te kennen; en naar
fluidt fomtijds ecne beweging aan van de eene plaats
tot de andere, en fomtijds is het 200 veel als vol-
^'^ens. bt v. Ik ging n a ^tf andere kinderen uit
het